۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

آموزش سکس

ماساژ جنسي بدن زنماساژ علاوه بر تاثيرات مفيدي که روي بدن دارد، ميتواند نقش تحريک کنندگي نيز داشته و لذت س را دو چندان نمايد. ماساژ ارتباط جسمي زن و مرد را بيشتر کرده، ضمن برانگيختگي جنسي موجب ميشود تا آنها لذت بيشتري از رابطه جنسي با يکديگر ببرند. در خانمهايي که مشکل ارگاسم دارند يا اينکه دير به ارگاسم ميرسند، ماساژ بدن نقش مهمي در تسهيل ارگاسم دارد و در اين امر بسيار کمک کننده است.
در اينجا مراحل مختلف ماساژ جنسي بدن زن را بطور ساده مرور ميکنيم:
1-ماساژ پشت بدن:براي شروع ماساژ و شل کردن عضلات بدن زن، بهتر است ابتدا از پشت او شروع کنيد.اول نوک انگشتان خود را به پوست او بکشيد بعد ناحيه پشت را از بالا تا پايين به آرامي نوازش کنيد. سپس بطور متناوب با حرکات کششي، لرزشي (vibration) و دايره وار، آنرا ماساژ دهيد. گاهي ميتوانيد گوشت بدن او را درست مثل خمير با دستتان بگيريد و آرام فشار دهيد.پوست سر را ماساژ داده و گاهي موهاي او را بين انگشتان خود بگيريد. سپس سراغ پاهاي او رفته و انگشتان پايش را با دست فشار دهيد.
2- ماساژ جلوي بدن:سينه را از داخل به خارج بماليد. نوک سينه ها را به آرامي ماساژ تحريک کنيد. موهاي ناحيه شرمگاهي را نوازش کرده و به نرمي بکشيد. با کف دستتان قسمت پايين شکم بماليد.کف دودست خود را بهم ماليده و وقتي گرم شد آنرا روي تخمدانهاي زن بگذاريد. عده اي معتقدند که انجام اينکار انرژي زن براي س را بيشتر ميکند.سعي کنيد ناحيه مثانه و رحم را فشار دهيد. در اين هنگام بهتر است زن تمرينات kegel را انجام داده و ماهيچه هاي کف لگن خود را مانند حالت متوقف کردن ادرار، سفت کند.
3- ماساژ واژن:بهتر است در اين مرحله دستکش لاتکس بپوشيد. ميدانيد که زنها بدو طريق به ارگاسم ميرسند: از راه تحريک نقطه جي و از راه تحريک کليتوريس. بسياري از خانمها ارگاسم از طريق نقطه جي را عميق تر ميدانند. گاهي اگر تحريکات بطور مناسب ادامه پيدا کند زن ميتواند چند ارگاسم پشت سرهم داشته باشد. اين ارگاسمهاي متوالي و پشت سرهم تاثير بسيار خوبي در روحيه زن دارد.دست خود را به يک ماده ليز کننده مناسب آغشته نموده و لبهاي واژن را به انگشتتان ازهم باز کنيد. نوک انگشتان را به سمت بالا ( بطرف ناف) بگيريد. لبهاي داخلي و خارجي (کوچک و بزرگ) را با انگشتتان از هم جدا کرده و آنها را تک تک به آرامي با دو انگشت بماليد.حالا يک انگشت خود را وارد واژن کرده بدنبال آن انگشت دوم را نيز وارد کنيد. انگشت شست خود را بالا نگه داشته و آنرا مقابل کليتوريس قرار دهيد. ميتوانيد دست خود را فشار دهيد يا اينکه بلرزانيد طوريکه دو انگشت شما با ديواره واژن و شست شما با کليتوريس تماس داشته باشد.کف دست خود را روي استخوان عانه و انگشتانتان را روي لبهاي واژن قرار دهيد، حالا دست خود را به آرامي به سمت پايين فشار داده و يک حرکت چرخشي به آن بدهيد. با حرکت دست حدود 10 دايره فرضي بکشيد، سپس کف دست خود را بلند کرده و با انگشت چند ضربه ملايم به لبهاي واژن بزنيد. چند ثانيه مکث نموده و دوباره همين حرکت را براي چند بار انجام دهيد.شما ميتوانيد گردن رحم را در قسمت پشتي و فوقاني واژن بصورت يک بافت گنبدي شکل با شکافي در وسط آن (مانند چانه) لمس نماييد. با احتياط بافت اطراف آنرا تحريک کنيد. عده اي از خانمها از اين کار لذت زيادي برده و از شما ميخواهند اينکار را برايشان تکرار کنيد.بياد داشته باشيد که کليتوريس از آلت شما بسيار حساستر است. بنابراين هرگز انگشت خود را بصورت خشک و خشن روي آن نکشيد. ابتدا که اندام تناسلي زن را لمس ميکنيد، کليتوريس را فقط به نرمي فشار دهيد. براي کاهش درد ناشي از اصطکاک ميتوانيد کليتوريس را با لبهاي واژن گرفته و با آن تحريک کنيد.انگشت خود را وارد واژن کرده سپس دست ديگر خود را که آزاد است روي قسمت پايين شکم بگذاريد و به طرف يکديگر فشار دهيد.اگر با قسمتهاي حساس و لذتبخش اندام تناسلي زن آشنا نيستيد از او بخواهيد تا دست شما را گرفته و با دست شما خودش را تحريک و استمناءکند. بعد از آن خودتان به تحريک اين قسمتها بپردازيد.
يک روش ديگر براي ماساژ جنسي زن اين است که مقداري ماده ليزکننده روي لب واژن ريخته سپس آنرا با انگشت شست و اشاره خود بگيريد و ضمن فشار به آهستگي بکشيد. اين عمل را چندين بار پشت سرهم انجام دهيد.تخمدانها در دو طرف واژن قرار دارند. گروهي از خانمها از ماساژ آنها لذت زيادي ميبرند و گروهي ديگر آنرا دردناک ميدانند. در صورت تمايل ميتوانيد آنها را ماساژ دهيد.قسمت داخلي رانها و موهاي عانه را به نرمي نوازش کنيد. بتدريج که زن لگن خود را بالا ميبرد،اين منطقه را بيشتر ماساژ دهيد. بعد از مدتي ميتوانيد انگشت خود را به سمت لبهاي واژن ببريد. به کمک يک ماده مناسب آنها را ليز نموده يکي يکي با دست بگيريد. محل اتصال لب بيروني واژن به بدن را با دوانگشت گرفته از پايين به سمت بالا بکشيد. نظير همين عمل را با لبهاي ديگر هم چند بار انجام دهيد.به آرامي انگشت خود را وارد واژن کنيد. چند لحظه ثابت نگه داشته سپس آنرا وارد و خارج کنيد. اگر لازم شد ميتوانيد از انگشت ديگرتان هم استفاده کنيد.انگشت شست را وارد واژن کرده کف دست خود را دور کليتوريس بچرخانيد و ضمن آن با ساير انگشتان، استخوان لگن را فشار دهيد. به اين ترتيب شما ميتوانيد سقف واژن (نقطه جي داخلي) و مثانه(نقطه جي خارجي) را تواما" تحريک نماييد.با انگشت خود نقطه جي را داخل واژن تحريک کنيد. براي اينکار انگشت خود را روي ديواره قدامي واژن گذاشته و آنرا مثل دکمه زنگ فشار دهيد و دوباره برداريد. همزمان بااينکار کليتوريس را هم کمي غلغلک بدهيد. با دوانگشت خود ديواره واژن را در جهت بالا و پايين هشت بار باهم فشار دهيد و همراه آن کليتوريس را نيز تحريک کنيد. سپس کليتوريس را به نرمي با انگشت گرفته ضمن فشار به آرامي آنرا بکشيد.انگشت خود را داخل واژن بشکل دايره بچرخانيد و در محل ساعت 12 کمي مکث کنيد. بعد از مدتي ورودي واژن را با انگشت غلغلک دهيد. انجام اين عمل زن را بشدت حشري ميکند. حالا انگشت خود را بين لبهاي داخلي و خارجي واژن برده از پايين تا بالا به سمت کليتوريس بچرخانيد. در اينجا و بعد از انجام همه اينکارها او ديگر منتظر ورود آلت شماست و مطمئنا" لذت زيادي از آن خواهد برد

هیچ نظری موجود نیست: